Kiwi

Kiwi 100-125cm - Actinidia arguta

Kiwi 100-125cm - Actinidia arguta

€ 57,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Kiwi 40-60cm - Actinidia arguta

Kiwi 40-60cm - Actinidia arguta

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Kiwi 60-80cm - Actinidia arguta

Kiwi 60-80cm - Actinidia arguta

€ 27,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Kiwi Weiki 100-125cm - Actinidia arguta

Kiwi Weiki 100-125cm - Actinidia arguta

€ 57,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Kiwi Weiki 40-60cm - Actinidia arguta

Kiwi Weiki 40-60cm - Actinidia arguta

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Kiwi Weiki 60-80cm - Actinidia arguta

Kiwi Weiki 60-80cm - Actinidia arguta

€ 27,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Männliche Kiwi Kens Red 40-60cm - Actinidia arguta

Männliche Kiwi Kens Red 40-60cm - Actinidia arguta

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Männliche Kiwi Kens Red 60-80cm - Actinidia arguta

Männliche Kiwi Kens Red 60-80cm - Actinidia arguta

€ 27,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

männliche Kiwi Male 100-125cm - Actinidia chinensis

männliche Kiwi Male 100-125cm - Actinidia chinensis

€ 57,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

männliche Kiwi Male 40-60cm - Actinidia chinensis

männliche Kiwi Male 40-60cm - Actinidia chinensis

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

männliche Kiwi Male 60-80cm - Actinidia chinensis

männliche Kiwi Male 60-80cm - Actinidia chinensis

€ 27,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

männliche Kiwi Male 80-100cm - Actinidia chinensis

männliche Kiwi Male 80-100cm - Actinidia chinensis

€ 44,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Minikiwi Fresh Jumbo 40-60cm - Actinidia arguta

Minikiwi Fresh Jumbo 40-60cm - Actinidia arguta

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Minikiwi Fresh Jumbo 60-80cm - Actinidia arguta

Minikiwi Fresh Jumbo 60-80cm - Actinidia arguta

€ 27,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Schmuck Kiwi 100-125cm - Actinidia kolomikta

Schmuck Kiwi 100-125cm - Actinidia kolomikta

€ 59,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Schmuck Kiwi 40-60cm - Actinidia kolomikta

Schmuck Kiwi 40-60cm - Actinidia kolomikta

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Schmuck Kiwi 60-80cm - Actinidia kolomikta

Schmuck Kiwi 60-80cm - Actinidia kolomikta

€ 47,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Boskoop 40-60cm - Actinidia chinensis

Selbstfruchtende Kiwi Boskoop 40-60cm - Actinidia chinensis

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Boskoop 60-80cm - Actinidia chinensis

Selbstfruchtende Kiwi Boskoop 60-80cm - Actinidia chinensis

€ 27,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Issai 100-125cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Issai 100-125cm - Actinidia arguta

€ 57,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Issai 40-60cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Issai 40-60cm - Actinidia arguta

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Issai 60-80cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Issai 60-80cm - Actinidia arguta

€ 27,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Jenny 40-60cm - Actinidia chinensis

Selbstfruchtende Kiwi Jenny 40-60cm - Actinidia chinensis

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Jenny 60-80cm - Actinidia chinensis

Selbstfruchtende Kiwi Jenny 60-80cm - Actinidia chinensis

€ 27,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Solo 100-125cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Solo 100-125cm - Actinidia arguta

€ 57,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Solo 40-60cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Solo 40-60cm - Actinidia arguta

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Solo 60-80cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Solo 60-80cm - Actinidia arguta

€ 27,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Solo 80-100cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Solo 80-100cm - Actinidia arguta

€ 44,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Traubenkiwi Red Jumbo 40-60cm - Actinidia arguta

Traubenkiwi Red Jumbo 40-60cm - Actinidia arguta

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Traubenkiwi Red Jumbo 60-80cm - Actinidia arguta

Traubenkiwi Red Jumbo 60-80cm - Actinidia arguta

€ 27,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

weibliche Kiwi Hayward 100-125cm - Actinidia chinensis

weibliche Kiwi Hayward 100-125cm - Actinidia chinensis

€ 57,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

weibliche Kiwi Hayward 40-60cm - Actinidia chinensis

weibliche Kiwi Hayward 40-60cm - Actinidia chinensis

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

weibliche Kiwi Hayward 60-80cm - Actinidia chinensis

weibliche Kiwi Hayward 60-80cm - Actinidia chinensis

€ 27,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

weibliche Kiwi Hayward 80-100cm - Actinidia chinensis

weibliche Kiwi Hayward 80-100cm - Actinidia chinensis

€ 44,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten