Kiwi

Kiwi 100-125cm - Actinidia arguta

Kiwi 100-125cm - Actinidia arguta

€ 35,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Kiwi 40-60cm - Actinidia arguta

Kiwi 40-60cm - Actinidia arguta

€ 15,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Kiwi 60-80cm - Actinidia arguta

Kiwi 60-80cm - Actinidia arguta

€ 18,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Kiwi Weiki 100-125cm - Actinidia arguta

Kiwi Weiki 100-125cm - Actinidia arguta

€ 35,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Kiwi Weiki 40-60cm - Actinidia arguta

Kiwi Weiki 40-60cm - Actinidia arguta

€ 15,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Kiwi Weiki 60-80cm - Actinidia arguta

Kiwi Weiki 60-80cm - Actinidia arguta

€ 18,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Männliche Kiwi Kens Red 40-60cm - Actinidia arguta

Männliche Kiwi Kens Red 40-60cm - Actinidia arguta

€ 14,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

männliche Kiwi Male 100-125cm - Actinidia chinensis

männliche Kiwi Male 100-125cm - Actinidia chinensis

€ 35,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

männliche Kiwi Male 40-60cm - Actinidia chinensis

männliche Kiwi Male 40-60cm - Actinidia chinensis

€ 15,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

männliche Kiwi Male 60-80cm - Actinidia chinensis

männliche Kiwi Male 60-80cm - Actinidia chinensis

€ 18,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

männliche Kiwi Tomuri 80-100cm - Actinidia chinensis

männliche Kiwi Tomuri 80-100cm - Actinidia chinensis

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Schmuck Kiwi 100-125cm - Actinidia kolomikta

Schmuck Kiwi 100-125cm - Actinidia kolomikta

€ 32,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Schmuck Kiwi 40-60cm - Actinidia kolomikta

Schmuck Kiwi 40-60cm - Actinidia kolomikta

€ 16,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Schmuck Kiwi 60-80cm - Actinidia kolomikta

Schmuck Kiwi 60-80cm - Actinidia kolomikta

€ 19,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Boskoop 40-60cm - Actinidia chinensis

Selbstfruchtende Kiwi Boskoop 40-60cm - Actinidia chinensis

€ 15,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Boskoop 60-80cm - Actinidia chinensis

Selbstfruchtende Kiwi Boskoop 60-80cm - Actinidia chinensis

€ 18,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Issai 100-125cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Issai 100-125cm - Actinidia arguta

€ 35,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Issai 40-60cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Issai 40-60cm - Actinidia arguta

€ 15,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Issai 60-80cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Issai 60-80cm - Actinidia arguta

€ 18,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Jenny 100-125cm - Actinidia chinensis

Selbstfruchtende Kiwi Jenny 100-125cm - Actinidia chinensis

€ 51,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Jenny 40-60cm - Actinidia chinensis

Selbstfruchtende Kiwi Jenny 40-60cm - Actinidia chinensis

€ 15,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Jenny 60-80cm - Actinidia chinensis

Selbstfruchtende Kiwi Jenny 60-80cm - Actinidia chinensis

€ 18,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Solo 100-125cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Solo 100-125cm - Actinidia arguta

€ 35,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Solo 40-60cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Solo 40-60cm - Actinidia arguta

€ 15,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Selbstfruchtende Kiwi Solo 80-100cm - Actinidia arguta

Selbstfruchtende Kiwi Solo 80-100cm - Actinidia arguta

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

weibliche Kiwi Hayward 100-125cm - Actinidia chinensis

weibliche Kiwi Hayward 100-125cm - Actinidia chinensis

€ 35,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

weibliche Kiwi Hayward 40-60cm - Actinidia chinensis

weibliche Kiwi Hayward 40-60cm - Actinidia chinensis

€ 15,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

weibliche Kiwi Hayward 60-80cm - Actinidia chinensis

weibliche Kiwi Hayward 60-80cm - Actinidia chinensis

€ 18,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

weibliche Kiwi Hayward 80-100cm - Actinidia chinensis

weibliche Kiwi Hayward 80-100cm - Actinidia chinensis

€ 23,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Weibliche Kiwi Kens Red 60-80cm - Actinidia arguta

Weibliche Kiwi Kens Red 60-80cm - Actinidia arguta

€ 16,99

inkl. 7 % USt zzgl. Versandkosten

Abonnieren Sie Inspirationen, Neuigkeiten u. Sonderaktionen für Ihren schönen Garten

Abonnieren Sie unseren Newsletter